Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

1 Sjøulykker. Personer drept eller skadd. 2000-2009
År I alt skadde og drepte Norskregistrerte skip under 25 brt Norskregistrerte skip 25 bruttotonn og over Utenlandskregistrerte skip1 Rene personulykker2
Personer skadd Personer drept Personer skadd Personer drept Personer skadd Personer drept Personer skadd Personer drept Personer skadd Personer drept
2000 1 263 33 3 - 14 9 1 2 1 245 22
2001 1 083 26 2 2 5 2 - 2 1 076 20
2002 1 109 24 8 3 19 - - 4 1 082 17
2003 1 039 22 - - 9 6 - 1 1 030 15
2004  839 33 3 1 14 3 - 18  822 11
2005  670 13 5 2 21 - 1 1  643 10
2006  621 9 - 2 1 - - -  620 7
2007  540 14 3 - 7 8 - -  530 6
2008  455 5 2 - 12 1 - -  441 4
2009  279 23 8 9 15 - - -  256 14
1  Omfatter ulykker der utenlandsk skip kolliderer med norskregistrert skip.
2  Rene personulykker innbefatter sjøfartsrelaterte ulykker der det ikke er skade på skip.

Standardtegn i tabeller