Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

5 Sjøulykker. Forliste og havarerte skip, etter geografisk område
Geografisk område 2008
Forliste skip Havarerte skip
Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje
Totalt 18 8 881  121  520 431
Øst for Lindesnes - - 8 9 629
Lindesnes til Bergen - - 24 76 750
Fra og med Bergen til Trondheim 3  166 23 46 756
Fra og med Trondheim til Tromsø 4 10 29 36 027
Fra og med Tromsø til Varangerfjorden 8 66 14 9 649
Norsk kontinentalsokkel (inkl. Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya) 1  425 3 20 641
Annet innenriks 1 31 2  573
Østersjøen, Skagerak, Kattegat, Øresund - - 6  106 875
Nordsjøen med tilliggende kyster av England - - 4 13 378
Engelske kanal, Irskesjøen - - 1 28 292
Biskaya, vestkyst av Frankrike og Spania - - - -
Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen - - 1 32 749
Nord Atlanteren - - 1 11 433
Østkysten av Nord Amerika til Panama, Karibiske hav 1 8 183 - -
Vestkysten av Afrika - - - -
Østkysten av Sør Amerika - - 3 71 692
Indiske Hav, Rødehavet, Persiske gulf - - 1 55 000
Sør Kina havet - - - -
Østkysten av Asia m.m - - - -
Antarktis - - - -
Annet - - 1  987

Standardtegn i tabeller