Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

2 Sjøulykker. Personer drept eller skadd, etter geografisk område
Geografisk område 2008
Personer skadd Personer drept
Totalt  455 5
Øst for Lindesnes 25 -
Lindesnes til Bergen 29 1
Fra og med Bergen til Trondheim 60 -
Fra og med Trondheim til Tromsø 68 -
Fra og med Tromsø til Varangerfjorden 28 -
Norsk kontinentalsokkel (inkl. Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya) 31 -
Annet innenriks 25 1
Østersjøen, Skagerak, Kattegat, Øresund 29 1
Nordsjøen med tilliggende kyster av England 51 -
Engelske kanal, Irskesjøen 4 -
Biskaya, vestkyst av Frankrike og Spania 6 -
Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen 9 -
Nord Atlanteren 11 -
Østkysten av Nord Amerika til Panama, Karibiske hav 3 -
Sør Atlanteren 5 1
Vestkysten av Afrika 2 -
Østkysten av Sør Amerika 7 -
Vestkysten av Sør Amerika - -
Vestkysten av Nord Amerika - 1
Sørlige Stillehav 6 -
Nordlige Stillehav 2 -
Indiske Hav, Rødehavet, Persiske gulf 7 -
Sør Kina havet 3 -
Farvann og kystfarvann Australia etc 5 -
Østkysten av Asia m.m 4 -
Annet 35 -

Standardtegn i tabeller