Statistisk sentralbyrå


2   Tap av menneskeliv som følgje av sjøulykke. Norskregistrerte skip på 25 bruttotonn og over
År I alt Personar om bord Personar
utanfor skipet
Mannskap
Nordmenn Utlendingar Passasjerar Andre
Forlis            
1988 - - - - - -
1989 6 5 - 1 - -
1990 9 4 5 - - -
1991 2 1 1 - - -
1992 7 2 5 - - -
1993 15 10 - 5 - -
1994 - - - - - -
1995 2 1 1 - - -
1996 - - - - - -
1997 - - - - - -
1998 8 1 7 - - -
19991 19 5 - 14 - -
             
Havari            
1988 3 1 - - - 2
1989 8 2 2 2 - 2
1990 30 1 9 1 3 16
1991 6 1 - - 3 2
1992 15 8 6 - - 1
1993 8 3 - - 5 -
1994 4 1 1 - - 2
1995 6 - - 6 - -
1996 10 10 - - - -
1997 2 2 - - - -
1998 - - - - - -
19991 6 6 - - - -
1  Førebelse tal.

Standardtegn i tabeller