Statistisk sentralbyrå


1   Forliste og havarerte skip på 25 bruttotonn og over
År Forliste skip Forlisprosent1 Havarerte skip Havariprosent1
Skip Bruttotonnasje  Skip Bruttotonnage  Skip Bruttotonnasje  Skip Bruttotonnasje
1988 23 3 460 0,50 0,03 196 731 291 4,27 5,31
1989 19 18 498 0,40 0,09 169 1 297 662 3,52 6,18
1990 15 184 512 0,31 0,76 189 1 193 831 3,85 4,89
1991 6 3 067 0,12 0,13 177 1 876 751 3,68 7,78
1992 10 4 509 0,22 0,02 186 1 610 420 4,04 7,06
1993 11 29 349 0,25 0,14 184 1 707 292 4,13 7,83
1994 9 2 343 0,21 0,01 200 1 596 904 4,56 7,09
1995 10 3 646 0,23 0,02 229 2 773 192 5,34 12,83
1996 2 533 0,05 0,00 127 781 796 2,94 3,55
1997 4 1 021 0,09 0,00 153 940 191 3,48 4,07
1998 5 2 490 0,11 0,01 154 959 707 3,45 4,11
19992 14 5 342 0,32 0,02 124 651 303 2,79 2,82
1  Forliste og havarerte skip i prosent av alle skip på 25 bruttotonn og over.
2  Førebelse tal.

Standardtegn i tabeller