Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer

3 Skattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. 2010 og 2011. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2010 2011
  Millioner kroner Antall personer Millioner kroner Antall personer Gjennomsnitt for de med beløp
Skattepliktig bruttoformue 3 090 644 3 801 202 3 261 480 3 866 730  843 500
           
Skattepliktig bruttofinanskapital 1 693 143 3 782 110 1 749 441 3 849 301  454 500
Av dette          
Bankinnskudd  750 084 3 767 340  813 705 3 837 111  212 100
Andeler i aksjefond  108 385 1 013 648 88 001  968 642 90 900
Aksjer og verdipapirer  623 472  560 774  645 791  555 207 1 163 200
           
Skattepliktig realkapital 1 397 501 2 624 896 1 512 039 2 662 195  568 000
Av dette          
Likningsverdi av primærbolig  880 857 1 928 888  962 987 1 959 337  491 500
Likningsverdi av sekundærbolig  154 956  260 589  176 889  273 710  646 300
           
-Gjeld 2 187 550 2 752 250 2 350 602 2 816 197  834 700
           
Skattepliktig nettoformue  903 094 3 832 346  910 878 3 892 645  234 000
           
Antall personer 17 år og eldre   3 870 146   3 932 250  

Standardtegn i tabeller