Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer

1 Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. 2010-2011. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2010 2011
  Millioner kroner Antall personer Millioner kroner Antall personer Gjennomsnitt for de med beløp
Toppskattegrunnlag 1 302 078 3 717 077 1 385 153 3 775 306  366 900
Alminnelig inntekt etter særfradrag1 1 012 056 3 741 596 1 085 774 3 798 708  285 800
           
Personinntekt pensjoner  232 765 1 148 836  253 850 1 181 639  214 800
Personinntekt lønn 1 002 991 2 884 736 1 061 770 2 934 149  361 900
Personinntekt primærnæring 11 975 57 419 12 531 55 728  224 900
Personinntekt annen næring 52 458  193 975 55 159  198 724  277 600
           
Skatt formue kommune 7 598  613 063 7 986  650 498 12 300
Skatt inntekt kommune og fylke  132 164 3 436 851  128 521 3 490 818 36 800
           
Skatt formue stat 4 339  612 444 4 561  650 005 7 000
Toppskatt 18 941  872 926 21 130  949 965 22 200
Fellesskatt  107 355 3 436 478  129 439 3 490 729 37 100
           
Medlemsavgift til folketrygden 91 336 3 568 101  101 265 3 628 008 27 900
Forsinkelsesavgift 64 22 310 63 24 346 2 600
Tilleggsskatt 88 3 310  113 5 133 22 100
           
Finnmarksfradrag  731 63 626  815 66 918 12 200
Fradrag for boligsparing2  755  304 133  827  329 305 2 500
Skattebegrensning3 6 893  600 473 3 292  235 967 14 000
Skattefradrag for alderspensjonister . . 11 677  695 197 16 800
Skattereduksjon, overgangsregler pensjon . .  510 84 933 6 000
Fradrag for utenlandsskatt 1 367 14 169 1 325 14 505 91 300
           
           
Utlignet skatt4  352 195 3 489 553  374 541 3 507 055  106 800
           
Antall personer 17 år og eldre   3 870 146   3 932 250  
1  Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt.
2  Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
3  Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.
4  Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket i fra.

Standardtegn i tabeller