Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer

3 Skattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. 2009 og 2010. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2009 2010
  Millioner kroner Millioner kroner Antall personer med beløp Gjennomsnitt for de med beløp Gjennomsnitt for alle
Skattepliktig bruttoformue1 2 645 132 3 090 644 3 801 202  813 100  798 600
           
Av dette:          
Bankinnskudd  709 619  750 084 3 767 340  199 100  193 800
Andeler i aksjefond 93 821  108 385 1 013 648  106 900 28 000
Aksjer og verdipapirer  576 386  623 472  560 774 1 111 800  161 100
           
Likningsverdi av boligeiendom  668 496 1 035 668 2 053 033  504 500  267 600
           
-Gjeld 2 050 636 2 187 550 2 752 250  794 800  565 200
           
Skattepliktig nettoformue1  594 496  903 094 3 832 346  235 700  233 300
           
Antall personer 17 år og eldre 3 813 425 3 870 146      
1  Tall for 2010 ble rettet 25.11.2011 kl. 11.20

Standardtegn i tabeller