Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer

1 Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. 2009-2010 Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2009 2010
  Millioner kroner Millioner kroner Antall personer Gjennomsnitt for de med beløp Gjennomsnitt for alle
Toppskattegrunnlag 1 246 301 1 302 078 3 717 077  350 300  336 400
Alminnelig inntekt etter særfradrag1  952 100 1 012 056 3 741 596  270 500  261 500
           
Personinntekt pensjoner  218 875  232 765 1 148 836  202 600 60 100
Personinntekt lønn  963 861 1 002 991 2 884 736  347 700  259 200
Personinntekt fra jord/skog/fiske 10 814 11 975 57 419  208 600 3 100
Personinntekt fra annen næring 50 968 52 458  193 975  270 400 13 600
           
Skatt formue kommune 7 446 7 598  613 063 12 400 2 000
Skatt inntekt kommune og fylke  124 004  132 164 3 436 851 38 500 34 200
           
Skatt formue stat 4 250 4 339  612 444 7 100 1 100
Toppskatt 18 129 18 941  872 926 21 700 4 900
Fellesskatt  100 726  107 355 3 436 478 31 200 27 700
           
Medlemsavgift til folketrygden 87 644 91 336 3 568 101 25 600 23 600
Forsinkelsesavgift 39 64 22 310 2 900 0
Tilleggsskatt  192 88 3 310 26 600 0
           
Finnmarksfradrag  696  731 63 626 11 500  200
Fradrag for boligsparing2  694  755  304 133 2 500  200
Skattebegrensning 6 303 6 893  600 473 11 500 1 800
Fradrag for utenlandsskatt 1 245 1 367 14 169 96 500  400
Godtgjørelsesfradrag 39  126 1 070  117 900 0
           
Sum utlignet skatt3  333 577  352 195 3 489 553  100 900 91 000
           
Antall personer 17 år og eldre 3 813 425 3 870 146      
1  Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt.
2  Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
3  Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Standardtegn i tabeller