Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer, inntekt og formue

1 Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. 2008-2009 Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
  2008 2009
  Millioner kroner Millioner kroner Antall personer Gjennomsnitt for de med beløp Gjennomsnitt for alle
Toppskattegrunnlag 1 193 622 1 246 301 3 669 277  339 700  326 800
Alminnelig inntekt etter særfradrag1  905 881  952 100 3 684 296  258 400  249 700
           
Personinntekt pensjoner  205 331  218 875 1 133 059  193 200 57 400
Personinntekt lønn  923 856  963 861 2 846 593  338 600  252 800
Personinntekt fra jord/skog/fiske 11 185 10 814 57 654  187 600 2 800
Personinntekt fra annen næring 51 512 50 968  191 423  266 300 13 400
           
Skatt formue kommune 7 433 7 446  746 804 10 000 2 000
Skatt inntekt kommune og fylke  112 521  124 004 3 387 587 36 600 32 500
           
Skatt formue stat 3 960 4 250  746 123 5 700 1 100
Toppskatt 18 476 18 129  872 491 20 800 4 800
Fellesskatt  101 801  100 726 3 387 145 29 700 26 400
           
Medlemsavgift til folketrygden 84 216 87 644 3 518 987 24 900 23 000
Forsinkelsesavgift 38 39 12 241 3 100 -
Tilleggsskatt  273  192 6 933 27 700  100
           
Finnmarksfradrag  671  696 62 568 11 100  200
Fradrag for boligsparing2  509  694  286 895 2 400  200
Nedsettelse av formuesskatt  678 - - - -
Skattebegrensning 5 414 6 303  577 467 10 900 1 700
Fradrag for utenlandsskatt 1 146 1 245 12 794 97 300  300
Godtgjørelsesfradrag 45 39 1 316 29 700 -
           
Sum utlignet skatt3  320 377  333 577 3 440 468 97 000 87 500
           
Antall personer 17 år og eldre 3 760 372 3 813 425      
1  Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt, negative beløp satt lik 0.
2  Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU
3  Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket i fra
Kilde: Skattestatistikk for personer. Inntekt og formue, 2009.

Standardtegn i tabeller