Statistisk sentralbyrå

4   Gjennomsnittleg utlikna skatt i prosent av bruttoinntekta for ulike inntektsgrupper. Busette personar 17 år og eldre. 1993-2005
  Alle 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil Siste 5 prosent Siste 1 prosent Siste 0,1 prosent
1993 23,1 7,6 15,4 22,0 27,7 30,4 28,1 20,0
1994 24,1 7,6 15,8 22,8 29,0 32,1 30,1 22,7
1995 24,6 7,8 16,6 23,3 29,5 32,3 29,9 23,0
1996 25,0 8,1 17,2 23,6 30,0 32,7 30,5 24,8
1997 25,4 8,8 17,8 24,1 30,4 32,9 30,4 25,5
1998 25,3 9,8 18,4 24,2 30,1 32,1 28,8 21,8
1999 25,1 9,7 18,3 24,0 29,9 31,9 28,9 23,5
2000 25,0 8,9 18,3 24,1 29,6 30,7 26,8 20,8
2001 25,6 9,6 18,7 23,9 31,0 34,6 34,5 31,5
2002 24,4 9,6 18,7 23,8 28,4 28,7 22,8 12,5
2003 24,2 9,6 18,4 23,8 28,0 27,5 20,6 10,6
2004 24,6 9,7 18,4 24,3 28,3 27,4 20,5 10,9
2005 23,4 9,7 17,6 23,7 26,3 24,0 17,2 10,3
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2005.

Standardtegn i tabeller