Statistisk sentralbyrå

2   Frådrag i inntekta for busette personar 17 år og eldre, etter kjønn. Talet på personar med beløp, millioner kroner og gjennomsnitt. 2005 (Korrigert 18. desember 2006 kl. 1630.)
  Talet på personar Millioner kroner Gjennomsnitt for dei med beløp
  Begge kjønn Menn Kvinne Begge kjønn Menn Kvinne Begge kjønn Menn Kvinne
Frådrag i inntekta 3 513 932 1 733 243 1 780 689  257 153,1  149 239,4  107 913,7 73 200 86 100 60 600
Av dette                  
Minstefrådrag 3 380 163 1 652 469 1 727 694  160 138,5 81 947,8 78 190,7 47 400 49 600 45 300
Reiseutgifter  407 175  265 492  141 683 4 971,9 3 580,6 1 391,3 12 200 13 500 9 800
Individuell persjonssparing  111 447 63 075 48 372 1 284,0  795,9  488,1 11 500 12 600 10 100
Renter av gjeld inkl. renter i bustad- selskap 2 521 853 1 382 630 1 139 223 52 539,8 36 806,5 15 733,3 20 800 26 600 13 800
Tap ved sal av aksjar  134 887 76 090 58 797 5 278,0 4 527,6  750,3 39 100 59 500 12 800
Særfradrag  949 276  399 203  550 073 16 031,9 6 614,0 9 417,9 16 900 16 600 17 100
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2005.

Standardtegn i tabeller