Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

6   Gjennomsnittleg utlikna skatt i prosent av bruttoinntekta for ulike inntektsgrupper. Busette personar 17 år og eldre. 1999-2004
  Alle 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil Siste
5 prosent
Siste
1 prosent
Siste
0,1 prosent
2004 24,6 9,7 18,4 24,3 28,3 27,4 20,5 10,9
2003 24,2 9,6 18,4 23,8 28,0 27,5 20,6 10,6
2002 24,4 9,6 18,7 23,8 28,4 28,7 22,8 12,5
2001 25,6 9,6 18,7 23,9 31,0 34,6 34,5 31,5
2000 25,0 8,9 18,3 24,1 29,6 30,7 26,8 20,8
1999 25,1 9,7 18,3 24,0 29,9 31,9 28,9 23,5
1998 25,3 9,8 18,4 24,2 30,1 32,1 28,8 21,8
1997 25,4 8,8 17,8 24,1 30,4 32,9 30,4 25,5
1996 25,0 8,1 17,2 23,6 30,0 32,7 30,5 24,8
1995 24,6 7,8 16,6 23,3 29,5 32,3 29,9 23,0
1994 24,1 7,6 15,8 22,8 29,0 32,1 30,1 22,7
1993 23,1 7,6 15,4 22,0 27,7 30,4 28,1 20,0
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2004.

Standardtegn i tabeller