Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

5   Gjennomsnittleg gjeld og renter av gjeld etter kjønn, alder og fylke for busette personar 17 år og eldre. 2004
  Gjennomsnittleg gjeld Gjennomsnittleg renter av gjeld
  Alle Eig ikkje
eigen bustad
Eig eigen
bustad
Alle Eig ikkje
eigen bustad
Eig eigen
bustad
Alle  355 600  188 600  538 900 13 700 7 400 20 700
             
Kjønn            
Menn  514 300  306 100  685 700 19 900 11 600 26 700
Kvinner  202 500  102 300  348 200 7 800 4 200 13 000
             
Alder            
17 - 24  102 700 73 600  646 300 2 600 1 700 19 000
25 - 34  499 100  288 200  795 100 19 400 11 200 31 000
35 - 44  568 700  317 700  747 800 23 000 13 500 29 700
45 - 54  480 100  273 900  629 400 18 800 11 100 24 400
55 - 66  296 000  173 400  391 600 11 500 7 100 14 900
67 - 79 97 400 46 200  136 500 3 400 2 000 4 400
80 - 49 800 10 800 90 100 1 000  400 1 700
             
Fylke            
Østfold  326 900  181 500  476 000 12 700 6 900 18 600
Akershus  435 800  227 600  618 700 16 700 8 600 23 700
Oslo  458 300  235 700  687 100 16 200 8 900 23 700
Hedmark  290 500  186 400  413 000 11 800 7 400 16 900
Oppland  282 400  178 800  423 000 12 100 7 500 18 400
Buskerud  346 400  190 100  514 600 13 500 7 200 20 200
Vestfold  379 800  199 100  560 900 15 200 7 900 22 500
Telemark  289 200  160 700  428 800 11 600 6 300 17 300
Aust-Agder  308 900  149 200  484 200 12 400 5 900 19 500
Vest-Agder  330 800  149 800  515 800 12 300 5 500 19 300
Rogaland  385 500  193 800  588 900 14 200 7 000 21 900
Hordaland  356 600  177 900  554 700 13 300 6 800 20 400
Sogn og Fjordane  277 700  160 600  464 300 10 500 5 900 17 700
Møre og Romsdal  299 400  160 100  475 600 12 200 6 600 19 200
Sør-Trøndelag  348 100  183 500  538 000 13 600 7 300 20 800
Nord-Trøndelag  287 400  184 100  426 400 12 000 7 400 18 200
Nordland  303 300  164 300  460 000 12 900 7 300 19 300
Troms  323 100  178 900  507 900 13 600 7 900 20 900
Finnmark Finnmárku  278 900  167 000  421 300 13 000 7 900 19 400
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2004.

Standardtegn i tabeller