Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

4   Inntekt av eigen bustad etter kjønn, alder og fylke for busette personar 17 år og eldre. 2003 og 2004
  2003 2004
  Talet på personar
med inntekt
av eigen bustad
Gjennomsnittleg
bustadinntekt
Talet på personar
med inntekt
av eigen bustad
Gjennomsnittleg
bustadinntekt
Alle 1 639 245 3 800 1 639 470 3 700
         
Kjønn        
Menn  934 945 4 100  929 225 4 000
Kvinner  704 300 3 300  710 245 3 200
         
Alder        
17 - 24 19 363 1 600 19 648 1 600
25 - 34  255 029 2 500  243 046 2 400
35 - 44  383 292 3 600  386 846 3 400
45 - 54  346 006 4 500  348 556 4 300
55 - 66  316 824 4 600  326 827 4 400
67 - 79  218 112 3 800  213 425 3 700
80 -  100 619 3 200  101 122 3 100
         
Fylke        
Østfold 97 859 3 800 98 519 3 700
Akershus  198 633 5 300  202 967 5 100
Oslo  185 911 3 700  181 724 3 600
Hedmark 68 263 3 900 68 843 3 700
Oppland 60 904 3 600 61 471 3 400
Buskerud 91 035 4 200 92 044 4 100
Vestfold 84 409 4 700 85 351 4 600
Telemark 60 647 3 100 59 385 3 000
Aust-Agder 37 537 3 500 37 643 3 300
Vest-Agder 59 982 4 200 61 010 4 000
Rogaland  136 901 2 300  137 083 2 200
Hordaland  155 436 3 800  151 818 3 800
Sogn og Fjordane 31 424 4 000 31 483 3 800
Møre og Romsdal 82 400 4 400 82 654 4 300
Sør-Trøndelag 93 029 3 100 93 561 3 000
Nord-Trøndelag 39 684 2 500 39 660 2 400
Nordland 81 345 3 100 80 731 2 900
Troms 50 006 3 000 49 924 2 900
Finnmark Finnmárku 23 812 2 500 23 303 2 400
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2004.

Standardtegn i tabeller