Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

1   Oversikt over likninga for busette personar 17 år og eldre. Lønnstakarar og pensjonistar samt personlege næringsdrivande. 2003 og 2004
  Bruttoinntekt Bruttoformue Utlikna skatt
2003      
Talet på personar med beløp      
Alle med eit likningsforhold til Noreg 3 735 877 3 574 029 3 370 225
Alle busette personar 17 år og eldre 3 519 458 3 478 524 3 261 677
Av dette      
Personlege næringsdrivande  332 422  328 094  325 441
       
Gjennomsnitt      
Alle med eit likningsforhold til Noreg  203 200  306 400 59 500
Alle busette personar 17 år og eldre  271 400  411 400 65 700
Av dette      
Personlege næringsdrivande  405 400 1 012 500  110 000
       
2004      
Talet på personar med beløp      
Alle med eit likningsforhold til Noreg 3 773 278 3 590 979 3 414 256
Alle busette personar 17 år og eldre 3 539 282 3 493 172 3 285 781
Av dette      
Personlege næringsdrivande  338 867  334 382  332 387
       
Gjennomsnitt      
Alle med eit likningsforhold til Noreg  212 500  328 000 52 000
Alle busette personar 17 år og eldre  280 500  436 600 68 900
Av dette      
Personlege næringsdrivande  434 000 1 073 700  118 700
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikk 2004.

Standardtegn i tabeller