Statistisk sentralbyrå

4   Gaver til frivillige organisasjoner, etter fylker. Antall bosatte personer 17 år og over og gjennomsnitt i kroner. 2003
  Antall bosatte personer 17 år og over Gaver til frivillige organisasjoner. Kroner
Hele landet  281 952 2 400
     
Østfold 14 559 2 400
Akershus 33 401 2 400
Oslo 39 728 2 300
Hedmark 8 185 2 200
Oppland 8 473 2 300
Buskerud 13 704 2 400
Vestfold 13 611 2 500
Telemark 10 446 2 600
Aust-Agder 7 393 2 700
Vest-Agder 12 674 2 900
Rogaland 26 796 2 700
Hordaland 31 348 2 400
Sogn og Fjordane 6 238 2 300
Møre og Romsdal 14 422 2 500
Sør-Trøndelag 13 947 2 300
Nord-Trøndelag 5 193 2 200
Nordland 11 489 2 200
Troms 7 351 2 200
Finnmark 2 963 2 100

Standardtegn i tabeller