Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

3   Gjennomsnittlege renter av gjeld fordelt etter kjønn, alder og fylke for busette personar 17 år og eldre. 2001-2003. Kroner
  2001 2002 2003
  Alle Eig ikkje eigen bustad Eig eigen bustad Alle Eig ikkje eigen bustad Eig eigen bustad Alle Eig ikkje eigen bustad Eig eigen bustad
Alle 18 600 9 600 29 500      20 000 10 200 31 400      18 100 9 300 27 900
                   
Kjønn                  
Menn 27 800 15 800 38 200 29 600 16 600 40 600 26 400 14 900 36 000
Kvinner 9 800 5 200 17 400 10 700 5 600 18 800 10 000 5 300 17 300
                   
Alder                  
17 - 24 3 500 2 400 28 000 3 700 2 500 30 100 3 300 2 100 26 300
25 - 34 26 300 14 800 43 900 28 400 15 800 47 100 25 800 14 500 42 000
35 - 44 31 400 17 200 42 800 33 500 18 300 45 300 30 300 16 800 40 300
45 - 54 26 200 14 200 35 700 27 800 15 200 37 600 24 900 14 000 33 000
55 - 66 15 000 8 700 20 400 16 200 9 400 21 800 14 800 8 700 19 600
67 - 79 3 800 2 100 5 200 4 200 2 200 5 800 4 000 2 200 5 300
80 - 1 000  400 1 600 1 100  400 1 800 1 300  400 2 300
                   
Østfold 16 800 9 200 25 400 18 200 9 700 27 400 16 600 8 800 24 700
Akershus 23 200 11 800 34 500 25 000 12 400 36 800 22 400 11 200 32 600
Oslo 22 500 11 200 34 700 24 400 12 200 37 500 21 700 11 300 32 600
Hedmark 15 600 9 700 23 100 16 700 10 300 24 600 15 100 9 300 22 100
Oppland 15 400 9 200 24 600 16 500 9 800 26 000 15 400 9 100 24 200
Buskerud 18 100 9 100 28 700 19 500 9 900 30 500 17 800 9 100 27 400
Vestfold 19 600 10 000 30 100 21 200 10 700 32 500 19 500 9 900 29 400
Telemark 16 200 8 600 25 300 17 300 9 100 26 600 15 400 8 100 23 400
Aust-Agder 17 200 8 000 28 200 18 200 8 200 29 700 16 400 7 300 26 400
Vest-Agder 17 400 7 500 28 400 18 300 7 800 29 800 16 500 7 100 26 500
Rogaland 19 700 9 800 31 600 21 100 10 300 33 500 19 000 9 000 29 900
Hordaland 17 800 8 700 28 800 19 100 9 300 30 700 17 400 8 500 27 500
Sogn og Fjordane 15 500 8 600 27 600 16 200 8 700 28 700 14 000 7 700 24 400
Møre og Romsdal 16 500 8 600 27 600 17 500 9 000 28 900 15 800 8 200 25 800
Sør-Trøndelag 17 800 9 300 28 600 19 000 9 800 30 300 17 600 9 300 27 400
Nord-Trøndelag 16 300 9 900 25 800 17 200 10 300 27 000 15 600 9 400 24 100
Nordland 17 700 9 500 28 100 18 600 9 900 29 000 16 700 9 100 25 600
Troms 17 600 9 500 28 800 18 600 9 800 30 300 17 100 9 400 27 200
Finnmark Finnmárku 17 000 9 900 26 900 17 800 10 200 27 900 16 300 9 500 25 000
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikken 2003.

Standardtegn i tabeller