Statistisk sentralbyrå

Selvangivelsesstatistikk

2   Gjennomsnittleg gjeld fordelt etter kjønn, alder og fylke for busette personar 17 år og eldre. 2001-2003. Kroner
  2001 2002 2003
  Alle Eig ikkje eigen bustad Eig eigen bustad Alle Eig ikkje eigen bustad Eig eigen bustad Alle Eig ikkje eigen bustad Eig eigen bustad
Alle  270 200  148 700  416 800  293 900  159 100  451 000 1 321 500 1 171 400  490 600
                   
Kjønn                  
Menn  399 300  250 500  527 900  431 000  265 600  571 300 1 468 000 1 281 800  623 000
Kvinner  146 100 76 100  263 400  161 900 82 400  288 500  180 300 91 300  315 300
                   
Alder                  
17 - 24 76 300 58 200  492 200 82 700 61 500  537 300 191 000 165 800  588 800
25 - 34  382 700  225 200  625 700  418 900  242 200  680 700  457 300  262 500  734 900
35 - 44  437 500  251 900  586 600  475 800  269 900  634 900  518 100  288 900  687 900
45 - 54  366 800  212 800  490 200  394 800  230 300  522 700  431 700  248 700  568 900
55 - 66  214 500  130 300  285 600  235 700  141 400  312 900  261 800  155 700  346 400
67 - 79 67 200 31 200 96 100 73 700 31 300  107 000 81 600 38 200  115 200
80 - 32 900 7 000 63 200 36 600 7 600 68 900 44 600 9 100 82 600
                   
Østfold  241 800  143 200  353 800     266 000  152 800  390 400     293 100  163 400  429 800
Akershus  332 100  184 100  479 200  362 100  193 300  521 200  395 400  207 200  565 800
Oslo  352 500  181 300  537 800  380 300  195 100  578 700  413 600  212 900  622 600
Hedmark  218 400  146 500  310 800  237 000  156 400  337 400  260 000  169 000  370 200
Oppland  215 500  138 400  330 500  233 400  149 300  354 700  255 300  160 400  388 400
Buskerud  262 300  146 100  399 800  288 600  160 700  434 100  314 200  171 600  472 300
Vestfold  283 200  157 900  421 200  312 500  170 700  463 300  343 100  184 100  506 600
Telemark  228 400  130 600  343 900  244 900  138 400  366 100  264 900  147 400  395 000
Aust-Agder  240 200  121 000  382 300  259 800  128 600  411 000  281 700  136 100  444 500
Vest-Agder  250 500  117 500  399 000  271 000  126 000  429 700  297 500  136 100  467 700
Rogaland  292 700  156 200  455 500  318 400  166 800  492 400  350 500  177 200  540 400
Hordaland  259 100  133 700  411 600  284 800  146 500  448 100  315 100  158 900  493 300
Sogn og Fjordane  224 300  131 100  386 900  237 800  135 100  410 500  254 300  143 500  434 000
Møre og Romsdal  230 900  128 200  374 800  249 900  137 300  402 600  272 600  145 400  438 000
Sør-Trøndelag  260 200  144 100  406 500  283 500  152 800  443 100  313 400  169 200  484 900
Nord-Trøndelag  226 700  149 400  340 800  243 600  157 200  367 400  264 000  168 600  396 300
Nordland  241 900  135 400  374 800  260 200  144 400  398 300  281 400  155 100  428 000
Troms  245 500  135 300  398 000  265 400  144 100  427 700 1 292 100 1 160 300  464 400
Finnmark Finnmárku  225 300  136 100  348 300  239 800  142 200  369 900  258 200  152 300  395 300
1  Talet er retta 7. februar 2005.
Kjelde: Sjølvmeldingsstatistikken 2003.

Standardtegn i tabeller