Statistisk sentralbyrå

Selveide boliger, forholdet mellom ligningsverdi og salgssum

4 Selveide boliger. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum, etter type bolig og region. Antall og andel. 2006
  I alt Lavere enn 15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40 eller høyere
Antall omsetninger                
Alle 54 410 18 654 9 105 7 601 7 464 5 969 2 313 3 304
Frittliggende eneboliger 24 149 7 674 4 361 3 814 2 851 2 401 1 128 1 920
Småhus 9 490 3 164 1 719 1 328 1 382 1 139  376  382
Blokkleiligheter 16 335 6 376 2 384 1 884 2 529 1 755  646  761
Andre boligtyper 4 436 1 440  641  575  702  674  163  241
                 
Oslo og Bærum 8 255 4 999 1 222  707  592  328  138  269
Resten av Akershus 6 608 1 784 1 354 1 219 1 508  316  151  276
Stavanger, Bergen og Trondheim 6 434 3 237  952  531  513  885  154  162
Resten av landet 33 113 8 634 5 577 5 144 4 851 4 440 1 870 2 597
                 
Andel omsetninger                
Alle  100 34 17 14 14 11 4 6
Frittliggende eneboliger  100 32 18 16 12 10 5 8
Småhus  100 33 18 14 15 12 4 4
Blokkleiligheter  100 39 15 12 15 11 4 5
Andre boligtyper  100 32 14 13 16 15 4 5
                 
Oslo og Bærum  100 61 15 9 7 4 2 3
Resten av Akershus  100 27 20 18 23 5 2 4
Stavanger, Bergen og Trondheim  100 50 15 8 8 14 2 3
Resten av landet  100 26 17 16 15 13 6 8

Standardtegn i tabeller