Statistisk sentralbyrå

Selveide boliger, forholdet mellom ligningsverdi og salgssum

3 Selveide boliger. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum, etter type bolig og region. Antall og andel. 2007
  I alt Lavere enn 15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40 eller høyere
Antall omsetninger                
Alle 51 784 18 946 8 903 7 209 7 258 4 671 1 578 3 219
Frittliggende eneboliger 23 087 8 061 4 063 3 495 2 875 1 887  854 1 852
Småhus 8 977 3 226 1 579 1 237 1 445  900  227  363
Blokkleiligheter 15 347 6 166 2 571 1 976 2 119 1 437  367  711
Andre boligtyper 4 373 1 493  690  501  819  447  130  293
                 
Oslo og Bærum 7 559 4 936 1 038  572  359  293 99  262
Resten av Akershus 6 347 1 968 1 250 1 263 1 211  242  140  273
Stavanger, Bergen og Trondheim 6 121 2 934  933  490  829  671 99  165
Resten av landet 31 757 9 108 5 682 4 884 4 859 3 465 1 240 2 519
                 
                 
Andel omsetninger                
Alle  100 37 17 14 14 9 3 6
Frittliggende eneboliger  100 35 18 15 12 8 4 8
Småhus  100 36 18 14 16 10 3 4
Blokkleiligheter  100 40 17 13 14 9 2 5
Andre boligtyper  100 34 16 11 19 10 3 7
                 
Oslo og Bærum  100 65 14 8 5 4 1 3
Resten av Akershus  100 31 20 20 19 4 2 4
Stavanger, Bergen og Trondheim  100 48 15 8 14 11 2 3
Resten av landet  100 29 18 15 15 11 4 8

Standardtegn i tabeller