Statistisk sentralbyrå

Sametingsvalget

5 Sametingsvalet 2009. Godkjende røyster, etter parti/valliste og valkrins
Parti/liste Heile landet Valkrins
1 Østre 2 Ávjovári 3 Nordre 4 Gáisi 5 Vesthavet 6 Sørsamisk 7 Sør-Noreg
I alt 9 448 1 686 2 647 1 357 1 344  917  549  948
NSR Norske Samers Riksforbund 1 986 -  475  169  462  437  177  266
Senterpartiet  466 78 96 84  101 71 36 -
Samefolkets parti  221 -  149 -   - - 72
Det norske Arbeidarparti 2 534  604  465  343  452  226  168  276
Árja  949  123  545  132 86 - - 63
Framstegspartiet  737  161  125  242  141 68 - -
Høgre  439 96  164 76 40 - - 63
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste  366  366 - - - - - -
Sosialistisk Venstreparti 64 - - 64 - - - -
Samenes Folkeforbund (tidl. Samenes Valgforbund)  297 73 - 63 62 60 22 17
Fastboendes Liste  124 -  124 - - - - -
Felleslista  110  110 - - - - - -
Johttisápmelaccaid listu  411 -  411 - - - - -
Kristelig Folkeparti 48 - 48 - - - - -
Nordkalottfolket  184 - -  184 - - - -
Ofelas 75 75 - - - - - -
Samer busett i Sør-Noreg  191 - - - - - -  191
Sjaddo 55 - - - - 55 - -
Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG)  146 - - - - -  146 -
Venstre 45 - 45 - - - - -

Standardtegn i tabeller