Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

2 Antall reiser, etter formål og reisemål. Kvartalstall 2004-2012. Millioner
Kvartal I alt Feriereiser Yrkesreiser
I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser
2004 20,76 14,80 5,96 16,41 11,59 4,82 4,35 3,21 1,14
2005 21,31 15,15 6,16 16,60 11,81 4,79 4,71 3,34 1,36
2006 21,99 15,20 6,79 17,31 11,94 5,37 4,68 3,26 1,42
2007 20,63 13,51 7,11 15,77 10,00 5,78 4,83 3,50 1,34
2008 22,09 14,50 7,60 16,80 10,90 5,90 5,29 3,59 1,70
2009 21,19 14,53 6,64 16,83 11,31 5,51 4,34 3,22 1,12
2010 22,85 15,27 7,60 17,55 11,51 6,03 5,31 3,76 1,55
2011 22,29 14,15 8,13 17,32 10,61 6,71 4,97 3,56 1,43
                   
2004                  
1. kvartal 4,50 3,42 1,08 3,26 2,43 0,83 1,25 0,99 0,26
2. kvartal 5,33 3,77 1,55 4,14 2,90 1,25 1,19 0,88 0,31
3. kvartal 6,82 4,74 2,08 5,81 4,08 1,73 1,01 0,66 0,35
4. kvartal 4,11 2,87 1,24 3,21 2,19 1,02 0,91 0,68 0,23
                   
2005                  
1. kvartal 4,86 3,71 1,15 3,54 2,72 0,82 1,32 0,99 0,33
2. kvartal 5,40 3,68 1,72 4,11 2,82 1,28 1,29 0,85 0,44
3. kvartal 6,66 4,62 2,03 5,90 4,12 1,77 0,76 0,50 0,26
4. kvartal 4,39 3,15 1,25 3,06 2,14 0,92 1,33 1,00 0,33
                   
2006                  
1. kvartal 4,51 3,35 1,16 3,13 2,29 0,84 1,38 1,05 0,33
2. kvartal 5,39 3,62 1,77 4,36 2,96 1,40 1,03 0,66 0,37
3. kvartal 7,30 4,88 2,42 6,40 4,32 2,08 0,90 0,55 0,34
4. kvartal 4,80 3,35 1,44 3,42 2,37 1,05 1,38 0,99 0,39
                   
2007                  
1. kvartal 4,23 2,86 1,36 2,85 1,83 1,02 1,37 1,03 0,35
2. kvartal 5,72 3,85 1,87 4,39 2,90 1,49 1,33 0,95 0,38
3. kvartal 6,55 4,14 2,41 5,51 3,42 2,10 1,03 0,72 0,31
4. kvartal 4,13 2,66 1,47 3,02 1,85 1,17 1,10 0,80 0,30
                   
2008                  
1. kvartal 5,19 3,61 1,59 3,83 2,62 1,22 1,36 0,99 0,37
2. kvartal 5,59 3,48 2,11 4,00 2,55 1,45 1,59 0,93 0,66
3. kvartal 6,95 4,44 2,51 6,01 3,84 2,16 0,94 0,59 0,35
4. kvartal 4,36 2,97 1,39 2,96 1,89 1,07 1,40 1,08 0,32
                   
2009                  
1. kvartal 4,78 3,49 1,29 3,48 2,48 0,99 1,30 1,01 0,30
2. kvartal 5,48 3,74 1,73 4,44 3,02 1,42 1,03 0,72 0,31
3. kvartal 6,78 4,46 2,32 5,91 3,85 2,06 0,87 0,61 0,25
4. kvartal 4,15 2,84 1,30 3,00 1,96 1,04 1,14 0,88 0,26
                   
2010                  
1. kvartal 4,94 3,59 1,35 3,59 2,58 1,01 1,35 1,01 0,34
2. kvartal 5,98 3,87 2,11 4,52 2,89 1,62 1,46 0,98 0,48
3. kvartal 6,92 4,30 2,63 6,01 3,76 2,25 0,92 0,54 0,38
4. kvartal 5,01 3,51 1,51 3,43 2,28 1,15 1,58 1,23 0,35
                   
2011                  
1. kvartal 4,56 2,98 1,58 3,14 1,97 1,17 1,42 1,02 0,41
2. kvartal 5,39 3,35 2,04 4,14 2,48 1,66 1,25 0,87 0,38
3. kvartal 7,23 4,43 2,79 6,42 3,88 2,54 0,81 0,56 0,26
4. kvartal 5,11 3,39 1,72 3,62 2,28 1,34 1,49 1,11 0,38
                   
2012                  
1. kvartal 4,93 3,10 1,83 3,38 2,00 1,37 1,55 1,10 0,46
2. kvartal 5,75 3,47 2,28 4,34 2,54 1,80 1,41 0,93 0,48
3. kvartal 6,49 3,43 3,06 5,53 2,81 2,73 0,96 0,62 0,34

Standardtegn i tabeller