Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

6 Antall reiser etter formål og transportmåte. 1. kvartal 2012. Millioner
  I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Feriereiser Yrkesreiser
I alt 4,93 3,10 1,83 3,38 1,55
           
Transportmåte          
Luft 2,30 0,92 1,38 1,28 1,02
Sjø 0,17 0,05 0,12 0,15 0,02
Jernbane 0,34 0,29 0,05 0,25 0,08
Rute- og turbil 0,17 0,13 0,03 0,08 0,09
Private og leide kjøretøy 1,92 1,67 0,25 1,58 0,34
Annet 0,04 0,03 0,01 0,04 0,00

Standardtegn i tabeller