Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

5 Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 1. kvartal 2012. 1 000
Land Antall utenlandsreiser i alt Feriereiser til utlandet Yrkesreiser til utlandet
I alt 1 831 1 375  456
Danmark  123 79 44
Sverige  356  268 88
Spania  269  245 24
Storbritannia  160 97 63
Tyskland  127 87 41

Standardtegn i tabeller