Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

3 Antall overnattinger, etter formål og reisemål. Kvartalstall 2004-2012. Millioner
Kvartal I alt Feriereiser Yrkesreiser
I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser
2004 87,84 48,78 39,05 76,07 41,52 34,55 11,77 7,27 4,50
2005 91,76 52,03 39,73 78,37 43,72 34,66 13,39 8,31 5,07
2006 97,38 51,86 45,53 84,03 43,78 40,25 13,35 8,08 5,27
2007 96,73 48,91 47,81 81,51 39,05 42,47 15,21 9,87 5,34
2008  103,30 51,61 51,70 87,74 42,61 45,13 15,57 9,02 6,57
2009 97,55 50,97 46,58 84,53 42,86 41,66 13,02 8,10 4,94
2010  108,02 53,82 54,20 90,66 43,54 47,12 17,37 10,29 7,08
2011  107,61 50,01 57,60 91,52 39,47 52,06 16,09 10,54 5,54
                   
2004                  
1. kvartal 16,21 8,75 7,46 13,04 6,46 6,59 3,17 2,30 0,87
2. kvartal 21,98 12,48 9,50 18,06 10,08 7,98 3,92 2,40 1,52
3. kvartal 33,99 19,43 14,56 31,28 17,98 13,30 2,71 1,44 1,26
4. kvartal 15,65 8,12 7,53 13,68 7,00 6,68 1,97 1,12 0,85
                   
2005                  
1. kvartal 18,41 11,75 6,66 14,62 9,08 5,54 3,79 2,67 1,12
2. kvartal 20,44 10,45 9,98 16,90 8,37 8,53 3,54 2,08 1,46
3. kvartal 37,11 21,11 16,00 34,76 19,76 15,00 2,35 1,35 1,00
4. kvartal 15,80 8,72 7,08 12,10 6,51 5,59 3,71 2,21 1,49
                   
2006                  
1. kvartal 16,05 7,89 8,16 12,17 5,56 6,60 3,88 2,32 1,56
2. kvartal 24,23 12,79 11,44 21,24 11,08 10,15 2,99 1,71 1,28
3. kvartal 40,14 21,97 18,17 36,67 19,89 16,78 3,48 2,09 1,39
4. kvartal 16,96 9,21 7,75 13,96 7,25 6,71 3,00 1,96 1,04
                   
2007                  
1. kvartal 16,79 8,22 8,57 12,60 5,34 7,26 4,19 2,87 1,31
2. kvartal 24,07 12,43 11,63 19,95 9,98 9,98 4,11 2,46 1,65
3. kvartal 39,04 20,63 18,41 35,20 18,05 17,15 3,84 2,59 1,26
4. kvartal 16,83 7,63 9,20 13,76 5,68 8,08 3,07 1,95 1,12
                   
2008                  
1. kvartal 22,34 11,28 11,06 18,25 8,84 9,41 4,09 2,44 1,66
2. kvartal 22,05 10,37 11,69 17,70 8,29 9,41 4,36 2,08 2,28
3. kvartal 41,59 20,99 20,60 38,35 19,23 19,12 3,24 1,77 1,48
4. kvartal 17,32 8,97 8,35 13,44 6,25 7,19 3,88 2,73 1,15
                   
2009                  
1. kvartal 17,66 9,29 8,37 13,50 6,86 6,64 4,16 2,43 1,74
2. kvartal 23,57 12,32 11,25 20,51 10,48 10,03 3,06 1,84 1,23
3. kvartal 40,26 21,18 19,08 37,55 19,42 18,12 2,71 1,75 0,96
4. kvartal 16,06 8,18 7,88 12,97 6,10 6,87 3,09 2,08 1,01
                   
2010                  
1. kvartal 21,82 11,44 10,38 16,79 8,17 8,62 5,04 3,28 1,76
2. kvartal 26,18 12,03 14,15 21,55 9,63 11,92 4,63 2,40 2,23
3. kvartal 39,98 20,28 19,70 36,83 18,52 18,31 3,15 1,76 1,39
4. kvartal 20,04 10,07 9,97 15,49 7,22 8,27 4,55 2,85 1,70
                   
2011                  
1. kvartal 18,43 8,19 10,24 14,07 5,23 8,84 4,35 2,95 1,40
2. kvartal 25,38 11,69 13,69 21,25 9,15 12,10 4,14 2,55 1,59
3. kvartal 42,39 20,05 22,34 39,13 17,97 21,16 3,26 2,08 1,18
4. kvartal 21,41 10,08 11,33 17,07 7,12 9,96 4,34 2,96 1,37
                   
2012                  
1. kvartal 22,55 8,45 14,10 18,23 5,96 12,26 4,32 2,49 1,83

Standardtegn i tabeller