Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

1 Antall personer på reise, etter reisemål, formål, kjønn og alder. Kvartalstall 2004-2012. Millioner
Kjønn Alder Reisemål Formål
I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Både innenlands- og utenlandsreiser Feriereiser Yrkesreiser
2004            
1. kvartal 1,87 1,09 0,45 0,34 1,61 0,56
2. kvartal 2,06 0,99 0,61 0,46 1,85 0,51
3. kvartal 2,53 1,13 0,67 0,74 2,41 0,45
4. kvartal 1,94 1,06 0,55 0,34 1,71 0,44
             
2005            
1. kvartal 2,01 1,19 0,46 0,36 1,75 0,58
2. kvartal 2,19 1,05 0,67 0,48 1,93 0,61
3. kvartal 2,62 1,15 0,76 0,71 2,54 0,37
4. kvartal 1,94 1,05 0,58 0,31 1,67 0,55
             
2006            
1. kvartal 1,91 1,03 0,55 0,33 1,57 0,63
2. kvartal 2,25 1,04 0,68 0,53 2,06 0,53
3. kvartal 2,75 1,13 0,77 0,85 2,68 0,42
4. kvartal 2,13 1,10 0,63 0,40 1,77 0,62
             
2007            
1. kvartal 1,89 0,95 0,66 0,28 1,57 0,62
2. kvartal 2,27 1,00 0,74 0,53 1,98 0,60
3. kvartal 2,77 1,09 0,90 0,78 2,65 0,46
4. kvartal 2,02 0,96 0,72 0,34 1,67 0,58
             
2008            
1. kvartal 2,13 1,05 0,71 0,37 1,89 0,57
2. kvartal 2,27 0,94 0,85 0,48 1,96 0,65
3. kvartal 2,84 1,10 0,90 0,84 2,74 0,54
4. kvartal 1,98 1,00 0,67 0,32 1,60 0,61
             
2009            
1. kvartal 1,94 1,05 0,57 0,32 1,62 0,58
2. kvartal 2,24 1,03 0,78 0,43 2,04 0,51
3. kvartal 2,79 1,10 0,91 0,77 2,69 0,46
4. kvartal 1,92 0,96 0,66 0,30 1,64 0,50
             
2010            
1. kvartal 2,13 1,14 0,66 0,33 1,79 0,66
2. kvartal 2,35 0,91 0,86 0,58 2,10 0,65
3. kvartal 2,87 1,06 1,04 0,77 2,79 0,45
4. kvartal 2,09 1,00 0,77 0,32 1,78 0,59
             
2011            
1. kvartal 2,04 0,92 0,79 0,33 1,71 0,63
2. kvartal 2,38 0,96 0,90 0,52 2,14 0,63
3. kvartal 2,89 0,96 1,05 0,88 2,83 0,42
4. kvartal 2,27 1,06 0,91 0,30 1,94 0,62
             
2012            
1. kvartal 2,17 0,92 0,85 0,40 1,83 0,67
             
Kjønn            
Menn 1,10 0,44 0,43 0,24 0,88 0,42
Kvinner 1,06 0,48 0,42 0,16 0,95 0,25
             
Alder            
16 - 24 år 0,36 0,14 0,13 0,08 0,32 0,04
25 - 44 år 0,77 0,32 0,32 0,13 0,62 0,31
45 - 64 år 0,80 0,38 0,25 0,17 0,65 0,31
65 - 79 år 0,24 0,08 0,14 0,02 0,24 0,01

Standardtegn i tabeller