Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

7 Antall reiser etter formål og overnattingsmåte. 2. kvartal 2011.
  I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Feriereiser Yrkesreiser
I alt 5,39 3,35 2,04 4,14 1,25
           
Overnattingsmåte          
Hoteller og andre overnattingssteder 2,38 1,00 1,38 1,36 1,02
Annen kommersiell innkvartering 0,74 0,67 0,08 0,70 0,04
Spesialisert innkvartering 0,23 0,15 0,09 0,16 0,08
Privat innkvartering 2,03 1,53 0,50 1,92 0,11

Standardtegn i tabeller