Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

6 Antall reiser etter formål og transportmåte. 2. kvartal 2011.
  I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Feriereiser Yrkesreiser
I alt 5,39 3,35 2,04 4,14 1,25
           
Transportmåte          
Luft 2,15 0,73 1,42 1,43 0,71
Sjø 0,40 0,22 0,18 0,36 0,04
Jernbane 0,22 0,19 0,04 0,15 0,07
Rute- og turbil 0,22 0,16 0,06 0,17 0,05
Private og leide kjøretøy 2,34 2,01 0,33 1,97 0,37
Annet 0,06 0,04 0,02 0,06 0,00

Standardtegn i tabeller