Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

5 Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 2. kvartal 2011. 1 000
Land Antall utenlandsreiser i alt Feriereiser til utlandet Yrkesreiser til utlandet
I alt 2 039 1 659  380
Danmark  259  213 46
Sverige  389  334 55
Spania  217  207 10
Storbritannia  102 72 30
Tyskland  146 96 50

Standardtegn i tabeller