Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

6 Antall reiser, etter formål og transport- og overnattingsmåte. 3. kvartal 2009. Millioner
  I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Feriereiser Yrkesreiser
I alt 6,78 4,46 2,32 5,91 0,87
           
Transportmåte          
Luft 1,97 0,60 1,38 1,47 0,50
Sjø 0,46 0,24 0,21 0,43 0,03
Jernbane 0,23 0,20 0,03 0,20 0,03
Rute- og turbil 0,25 0,18 0,08 0,21 0,04
Private og leide kjøretøy 3,76 3,18 0,59 3,50 0,26
Annet 0,10 0,06 0,03 0,09 0,00
           
Overnattingsmåte          
Hoteller og andre overnattingssteder 2,30 0,97 1,33 1,58 0,72
Annen kommersiell innkvartering 1,20 0,94 0,26 1,17 0,03
Spesialisert innkvartering 0,15 0,05 0,10 0,09 0,06
Privat innkvartering 3,13 2,50 0,63 3,07 0,06

Standardtegn i tabeller