Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

5 Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 3. kvartal 2009. 1 000
Land Antall utenlandsreiser i alt Feriereiser til utlandet Yrkesreiser til utlandet
I alt 2 317 2 065  252
Danmark  318  299 19
Spania  200  191 9
Storbritannia  162  104 58
Sverige  517  474 43
Tyskland  169  129 40

Standardtegn i tabeller