Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

4 Forbruk, etter formål og reisemål. 3. kvartal 2009. Milliarder kroner
Kvartal I alt Feriereiser Yrkesreiser
I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser
2002 73,39 33,80 39,60 51,27 20,74 30,53 22,13 13,06 9,07
2003 75,20 35,79 39,41 50,51 21,76 28,75 24,68 14,03 10,66
2004 81,41 32,78 48,63 60,63 21,90 38,73 20,78 10,88 9,90
2005 93,99 37,32 56,68 69,28 25,15 44,12 24,71 12,16 12,55
2006  101,35 38,97 62,38 75,55 26,05 49,50 25,80 12,92 12,88
2007 96,50 36,53 59,97 68,63 21,22 47,41 27,88 15,31 12,57
2008  108,00 39,84 68,16 75,18 23,68 51,51 32,83 16,16 16,67
                   
2004                  
1. kvartal 15,41 6,59 8,82 10,51 3,71 6,80 4,90 2,89 2,02
2. kvartal 21,76 8,46 13,30 14,62 5,05 9,57 7,14 3,41 3,73
3. kvartal 29,03 11,45 17,58 24,39 9,23 15,15 4,65 2,22 2,43
4. kvartal 15,20 6,28 8,92 11,11 3,91 7,20 4,09 2,37 1,72
                   
2005                  
1. kvartal 18,49 8,04 10,45 11,94 4,87 7,06 6,56 3,17 3,39
2. kvartal 24,10 8,94 15,17 16,91 5,56 11,34 7,20 3,37 3,82
3. kvartal 34,73 13,58 21,15 29,62 11,16 18,46 5,11 2,42 2,69
4. kvartal 16,67 6,76 9,91 10,82 3,55 7,26 5,85 3,20 2,65
                   
2006                  
1. kvartal 19,73 7,62 12,11 12,16 3,71 8,45 7,58 3,91 3,67
2. kvartal 24,47 9,03 15,44 18,53 6,35 12,18 5,94 2,68 3,26
3. kvartal 38,32 14,04 24,28 32,83 11,61 21,22 5,50 2,44 3,06
4. kvartal 18,83 8,28 10,55 12,04 4,39 7,65 6,79 3,89 2,90
                   
2007                  
1. kvartal 19,34 7,82 11,52 11,83 3,36 8,47 7,52 4,46 3,06
2. kvartal 24,87 9,45 15,42 16,37 5,03 11,35 8,50 4,43 4,07
3. kvartal 34,00 13,12 20,88 27,42 9,54 17,88 6,58 3,58 3,00
4. kvartal 18,29 6,14 12,15 13,01 3,29 9,71 5,28 2,84 2,44
                   
2008                  
1. kvartal 23,38 9,19 14,18 15,01 4,75 10,27 8,37 4,45 3,92
2. kvartal 27,34 9,19 18,15 16,78 5,42 11,36 10,57 3,77 6,80
3. kvartal 37,32 12,85 24,47 31,43 9,89 21,53 5,89 2,95 2,94
4. kvartal 19,96 8,61 11,36 11,96 3,62 8,35 8,00 4,99 3,01
                   
2009                  
1. kvartal 19,91 8,41 11,49 11,87 4,23 7,64 8,04 4,19 3,86
2. kvartal 24,37 8,99 15,37 17,61 5,59 12,02 6,76 3,41 3,35
3. kvartal 36,08 13,74 22,34 30,77 10,57 20,20 5,31 3,17 2,14

Standardtegn i tabeller