Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

2 Antall reiser, etter formål og reisemål. 3. kvartal 2009. Millioner
Kvartal I alt Feriereiser Yrkesreiser
I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser
2002 21,78 16,51 5,27 17,11 12,88 4,23 4,67 3,63 1,04
2003 23,05 17,84 5,20 18,07 13,98 4,08 4,98 3,86 1,12
2004 20,76 14,80 5,96 16,41 11,59 4,82 4,35 3,21 1,14
2005 21,31 15,15 6,16 16,60 11,81 4,79 4,71 3,34 1,36
2006 21,99 15,20 6,79 17,31 11,94 5,37 4,68 3,26 1,42
2007 20,63 13,51 7,11 15,77 10,00 5,78 4,83 3,50 1,34
2008 22,09 14,50 7,60 16,80 10,90 5,90 5,29 3,59 1,70
                   
2004                  
1. kvartal 4,50 3,42 1,08 3,26 2,43 0,83 1,25 0,99 0,26
2. kvartal 5,33 3,77 1,55 4,14 2,90 1,25 1,19 0,88 0,31
3. kvartal 6,82 4,74 2,08 5,81 4,08 1,73 1,01 0,66 0,35
4. kvartal 4,11 2,87 1,24 3,21 2,19 1,02 0,91 0,68 0,23
                   
2005                  
1. kvartal 4,86 3,71 1,15 3,54 2,72 0,82 1,32 0,99 0,33
2. kvartal 5,40 3,68 1,72 4,11 2,82 1,28 1,29 0,85 0,44
3. kvartal 6,66 4,62 2,03 5,90 4,12 1,77 0,76 0,50 0,26
4. kvartal 4,39 3,15 1,25 3,06 2,14 0,92 1,33 1,00 0,33
                   
2006                  
1. kvartal 4,51 3,35 1,16 3,13 2,29 0,84 1,38 1,05 0,33
2. kvartal 5,39 3,62 1,77 4,36 2,96 1,40 1,03 0,66 0,37
3. kvartal 7,30 4,88 2,42 6,40 4,32 2,08 0,90 0,55 0,34
4. kvartal 4,80 3,35 1,44 3,42 2,37 1,05 1,38 0,99 0,39
                   
2007                  
1. kvartal 4,23 2,86 1,36 2,85 1,83 1,02 1,37 1,03 0,35
2. kvartal 5,72 3,85 1,87 4,39 2,90 1,49 1,33 0,95 0,38
3. kvartal 6,55 4,14 2,41 5,51 3,42 2,10 1,03 0,72 0,31
4. kvartal 4,13 2,66 1,47 3,02 1,85 1,17 1,10 0,80 0,30
                   
2008                  
1. kvartal 5,19 3,61 1,59 3,83 2,62 1,22 1,36 0,99 0,37
2. kvartal 5,59 3,48 2,11 4,00 2,55 1,45 1,59 0,93 0,66
3. kvartal 6,95 4,44 2,51 6,01 3,84 2,16 0,94 0,59 0,35
4. kvartal 4,36 2,97 1,39 2,96 1,89 1,07 1,40 1,08 0,32
                   
2009                  
1. kvartal 4,78 3,49 1,29 3,48 2,48 0,99 1,30 1,01 0,30
2. kvartal 5,48 3,74 1,73 4,44 3,02 1,42 1,03 0,72 0,31
3. kvartal 6,78 4,46 2,32 5,91 3,85 2,06 0,87 0,61 0,25

Standardtegn i tabeller