Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

5 Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 2. kvartal 2009. 1 000
Land Antall utenlandsreiser i alt Feriereiser til utlandet Yrkesreiser til utlandet
I alt 1 735 1 423  312
Danmark  185  138 47
Sverige  375  350 24
Spania  140  130 10
Storbritannia  116 76 41
Tyskland 81 49 32

Standardtegn i tabeller