Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

1 Antall personer på reise, etter reisemål, formål, kjønn og alder. 2. kvartal 2009. Millioner
Kjønn
Alder
Reisemål Formål
I alt Innenlandsreiser Utenlandsreiser Både innenlands- og utenlandsreiser Feriereiser Yrkesreiser
2004            
1. kvartal 1,87 1,09 0,45 0,34 1,61 0,56
2. kvartal 2,06 0,99 0,61 0,46 1,85 0,51
3. kvartal 2,53 1,13 0,67 0,74 2,41 0,45
4. kvartal 1,94 1,06 0,55 0,34 1,71 0,44
             
2005            
1. kvartal 2,01 1,19 0,46 0,36 1,75 0,58
2. kvartal 2,19 1,05 0,67 0,48 1,93 0,61
3. kvartal 2,62 1,15 0,76 0,71 2,54 0,37
4. kvartal 1,94 1,05 0,58 0,31 1,67 0,55
             
2006            
1. kvartal 1,91 1,03 0,55 0,33 1,57 0,63
2. kvartal 2,25 1,04 0,68 0,53 2,06 0,53
3. kvartal 2,75 1,13 0,77 0,85 2,68 0,42
4. kvartal 2,13 1,10 0,63 0,40 1,77 0,62
             
2007            
1. kvartal 1,89 0,95 0,66 0,28 1,57 0,62
2. kvartal 2,27 1,00 0,74 0,53 1,98 0,60
3. kvartal 2,77 1,09 0,90 0,78 2,65 0,46
4. kvartal 2,02 0,96 0,72 0,34 1,67 0,58
             
2008            
1. kvartal 2,13 1,05 0,71 0,37 1,89 0,57
2. kvartal 2,27 0,94 0,85 0,48 1,96 0,65
3. kvartal 2,84 1,10 0,90 0,84 2,74 0,54
4. kvartal 1,98 1,00 0,67 0,32 1,60 0,61
             
2009            
1. kvartal 1,94 1,05 0,57 0,32 1,62 0,58
2. kvartal 2,24 1,03 0,78 0,43 2,04 0,51
             
Kjønn            
Menn 1,10 0,50 0,40 0,21 0,96 0,34
Kvinner 1,14 0,53 0,38 0,22 1,08 0,18
             
Alder            
16-24 år 0,33 0,17 0,13 0,03 0,31 0,04
25-44 år 0,88 0,37 0,30 0,21 0,80 0,26
45-64 år 0,77 0,36 0,26 0,15 0,68 0,19
65-79 år 0,26 0,13 0,09 0,04 0,25 0,02

Standardtegn i tabeller