Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering

2 Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal 2011
  Eigedelar i alt Anleggsmidlar Omløpsmidlar Gjeld i alt Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld
Alle land 1 523 876 1 084 065  439 811 1 145 177  750 540  394 637
             
Europa  979 625  662 165  317 460  767 823  474 555  293 268
Av dette            
Belgia  226 009  133 151 92 858  195 467 91 277  104 190
Sverige  145 240  115 784 29 457 77 315 49 955 27 360
Storbritannia  108 340 40 358 67 982  127 961  102 250 25 711
Tyskland 66 106 45 229 20 877 64 638 33 188 31 450
Nederland  183 573  158 561 25 012 80 791 41 648 39 143
Danmark 82 514 60 743 21 770 41 243 30 374 10 869
Russland 3 911 3 215  696 1 244 17 1 227
Frankrike 26 461 10 042 16 419 35 499 18 247 17 251
Sveits 17 295 10 414 6 881 40 252 30 827 9 426
Finland 19 166 14 696 4 471 29 683 25 196 4 487
Irland 9 301 5 525 3 776 6 383 4 009 2 375
Kypros 15 195 12 334 2 861 3 585 1 706 1 878
Luxembourg 10 669 1 207 9 462 29 759 26 049 3 710
Island 1 541 1 114  427 1 435 1 023  412
             
Nord- og Mellom-Amerika  280 894  197 683 83 211  266 435  216 811 49 624
Av dette            
USA  186 793  119 398 67 395  179 549  150 733 28 816
Bermuda 60 425 54 083 6 342 21 566 18 875 2 691
Canadá 20 787 15 825 4 963 17 235 3 178 14 057
             
Asia  149 757  124 911 24 845 70 160 50 614 19 546
Av dette            
Singapore 95 216 88 845 6 371 27 986 22 889 5 097
Sør-Korea 6 549 3 915 2 633 10 761 4 828 5 933
Kina 8 684 4 260 4 423 11 428 10 259 1 169
             
Afrika 71 128 64 061 7 067 16 548  610 15 938
Av dette            
Angola 40 231 38 161 2 070 1 347 3 1 345
Algerie 12 195 10 598 1 597 1 656 0 1 656
             
Sør-Amerika 32 238 28 714 3 524 3 101  789 2 312
Av dette            
Brasil 24 295 22 525 1 769 1 808  124 1 684
             
Oseania 10 024 6 388 3 636 11 636 7 159 4 477
Av dette            
Australia 8 096 4 758 3 338 5 995 1 619 4 376
             
Ufordelt  208  142 66 9 475 2 9 473

Standardtegn i tabeller