Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering

3 Gjeld overfor utlandet, etter type. Prosentvis fordeling.1
  Gjeld i alt Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld
  I alt Innanfor eiget konsern Til andre I alt Innanfor eiget konsern Til andre I alt Innanfor eiget konsern Til andre
1. kvartal 2008  100,0 63,6 36,4  100,0 55,5 44,5  100,0 74,9 25,1
2. kvartal 2008  100,0 63,2 36,8  100,0 54,3 45,7  100,0 76,8 23,2
3. kvartal 2008  100,0 61,9 38,1  100,0 53,0 47,0  100,0 73,8 26,2
4. kvartal 2008  100,0 60,9 39,1  100,0 55,2 44,8  100,0 68,7 31,3
1. kvartal 2009*  100,0 63,8 36,2  100,0 56,5 43,5  100,0 75,9 24,1
2. kvartal 2009*  100,0 65,8 34,2  100,0 57,5 42,5  100,0 80,4 19,6
3. kvartal 2009*  100,0 66,5 33,5  100,0 59,0 41,0  100,0 81,2 18,8
4. kvartal 2009*  100,0 62,7 37,3  100,0 59,0 41,0  100,0 70,2 29,8
1. kvartal 2010*  100,0 62,0 38,0  100,0 60,4 39,6  100,0 65,1 34,9
2. kvartal 2010*  100,0 62,6 37,4  100,0 60,5 39,5  100,0 66,8 33,2
3. kvartal 2010*  100,0 63,2 36,8  100,0 60,9 39,1  100,0 68,0 32,0
4. kvartal 2010*  100,0 61,8 38,2  100,0 61,2 38,8  100,0 62,8 37,2
1. kvartal 2011*  100,0 65,3 34,7  100,0 61,7 38,3  100,0 71,6 28,4
2. kvartal 2011*  100,0 67,8 32,2  100,0 62,3 37,7  100,0 78,3 21,7
3. kvartal 2011*  100,0 67,7 32,3  100,0 63,7 36,3  100,0 75,7 24,3
4. kvartal 2011*  100,0 61,9 38,1  100,0 62,3 37,7  100,0 61,1 38,9
1. kvartal 2012*  100,0 66,3 33,7  100,0 62,2 37,8  100,0 73,6 26,4
2. kvartal 2012*  100,0 66,4 33,6  100,0 62,3 37,7  100,0 75,8 24,2
1  Tala frå 1. kvartal 2009-2. kvartal 2012 er førebelse.

Standardtegn i tabeller