Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering

1 Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner.1
  Eigedelar Gjeld
  I alt Anleggsmidlar Omløpsmidlar I alt Langsiktig Kortsiktig
1. kvartal 2008 1 045 765  715 770  329 995  737 692  428 679  309 013
2. kvartal 2008 1 039 994  718 803  321 192  715 469  433 474  281 995
3. kvartal 2008 1 148 974  764 439  384 535  798 147  458 390  339 758
4. kvartal 2008 1 197 258  863 880  333 379  924 130  535 286  388 843
1. kvartal 2009* 1 166 746  841 898  324 848  953 619  593 242  360 377
2. kvartal 2009* 1 160 103  848 842  311 261  983 373  625 268  358 105
3. kvartal 2009* 1 202 753  840 743  362 010  918 521  608 051  310 470
4. kvartal 2009* 1 169 125  866 660  302 465  919 783  617 066  302 717
1. kvartal 2010* 1 228 957  870 968  357 989  963 397  635 913  327 484
2. kvartal 2010* 1 272 069  912 329  359 740  977 843  653 292  324 551
3. kvartal 2010* 1 275 392  898 697  376 695  972 230  660 236  311 994
4. kvartal 2010* 1 341 880  941 866  400 014 1 066 119  680 178  385 941
1. kvartal 2011* 1 372 196  944 381  427 815 1 032 352  658 038  374 314
2. kvartal 2011* 1 351 324  969 199  382 125  985 882  648 371  337 511
3. kvartal 2011* 1 409 424  970 399  439 025 1 014 682  676 036  338 646
4. kvartal 2011* 1 346 785  968 698  378 087 1 019 256  676 276  342 980
1. kvartal 2012* 1 414 996  999 812  415 184 1 044 452  672 089  372 363
2. kvartal 2012* 1 370 322 1 007 845  362 477  997 813  697 235  300 578
1  Tala frå 1. kvartal 2009-2. kvartal 2012 er førebelse.

Standardtegn i tabeller