Statistisk sentralbyrå


1   Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringsundergruppe. 1995-1998. Mill. kr
  I alt 63.301 Reisebyråvirksomhet
      1995     1996     1997     1998     1995     1996     1997     1998
Resultatregnskap                
Driftsinntekter 8 852,3 9 759,6 11 421,7 12 163,9 7 121,9 6 739,0 5 663,7 7 115,2
Driftskostnader 8 636,1 9 553,6 11 071,5 11 708,5 6 928,2 6 530,6 5 543,5 6 868,9
Vareforbruk 4 946,1 4 543,2 4 842,8 5 673,9 3 867,7 3 361,7 1 883,4 2 342,2
Lønnskostnader 922,8 1 012,2 1 267,9 1 336,2 747,9 757,0 879,5 988,4
Andre driftskostnader 2 702,5 3 905,5 4 829,8 4 579,8 2 268,3 2 364,9 2 707,6 3 472,8
Ordinære avskrivninger 64,6 92,7 131,0 118,7 44,2 47,0 73,0 65,5
Driftsresultat 216,3 205,9 350,1 455,3 193,8 208,3 120,2 246,2
Finansinntekter 94,5 86,7 108,5 125,6 69,0 64,7 62,0 81,1
Finanskostnader 45,3 47,5 124,5 108,2 27,0 26,2 44,5 48,0
Resultat av finansielle poster 49,2 39,2 -16,0 17,4 42,0 38,5 17,5 33,1
Resultat før ekstraordinære poster 265,4 245,2 334,2 472,7 235,8 246,9 137,7 279,3
Ekstraordinære inntekter 22,6 19,8 56,7 10,7 21,5 16,1 48,9 6,5
Ekstraordinære kostnader 2,0 15,8 3,1 15,5 1,6 2,1 1,6 3,3
Resultat av ekstraordinære poster 20,7 4,0 53,6 -4,8 19,9 14,0 47,2 3,3
Resultat før skattekostnad 286,1 249,2 387,8 467,9 255,7 260,9 185,0 282,6
Skattekostnad 55,6 71,8 88,2 115,5 38,2 60,0 34,8 60,8
Årsoverskudd 230,5 177,4 299,6 352,4 217,5 200,9 150,2 221,8
                 
Balanse per 31. desember                
Omløpsmidler 2 086,8 2 569,6 3 171,6 3 491,2 1 570,4 2 015,7 1 700,8 2 198,5
Anleggsmidler 692,9 1 162,1 1 344,7 1 609,0 426,5 911,7 588,7 617,9
Sum eiendeler 2 779,8 3 731,7 4 516,2 5 100,1 1 996,8 2 927,4 2 289,5 2 816,3
Kortsiktig gjeld 1 741,8 2 510,7 3 011,9 3 219,5 1 332,6 2 073,9 1 496,0 1 966,3
Langsiktig gjeld 301,9 414,6 483,5 816,3 138,8 238,6 298,7 295,4
Egenkapital 736,1 806,4 1 020,9 1 064,4 525,5 614,9 494,9 554,6
Sum gjeld og egenkapital 2 779,8 3 731,7 4 516,2 5 100,1 1 996,8 2 927,4 2 289,5 2 816,3
                 
Nøkkeltall                
Antall foretak 420,0 561,0 604,0 650,0 243,0 290,0 298,0 324,0
Totalrentabilitet. Prosent 11,2 7,8 10,2 11,4 13,2 9,3 8,0 11,6
Egenkapitalrentabilitet. Prosen 28,5 21,5 24,1 33,6 37,6 30,4 20,8 39,4
Resultatgrad. Prosent 3,5 3,0 4,0 4,8 3,7 4,1 3,2 4,6
Kapitalens omløpshastighet 3,2 2,6 2,5 2,4 3,6 2,3 2,5 2,5
Netto resultatgrad. Prosent 2,4 1,8 2,2 2,9 2,8 2,8 1,8 3,1
Driftsmargin. Prosent 2,4 2,1 3,1 3,7 2,7 3,1 2,1 3,5
Rentedekningsgrad 6,9 6,2 3,7 5,4 9,7 10,4 4,1 6,8
Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent 12,4 1,6 3,5 5,3 11,9 -2,0 8,9 8,2
Finansieringsgrad 1 0,7 1,0 0,9 0,9 0,6 1,1 0,7 0,7
Likviditetsgrad 1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1
Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 85,2 85,8 86,2 79,8 90,6 89,7 83,4 86,9
Egenkapitalandel per 31. desember. Prosent 26,5 21,6 22,6 20,9 26,3 21,0 21,6 19,7
Gjeldsgrad 2,8 3,6 3,4 3,8 2,8 3,8 3,6 4,1
  63.302 Turistkontorvirksomhet 63.303 Reisearrangørvirksomhet
  1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Resultatregnskap                
Driftsinntekter 301,2 380,7 502,9 378,9 1 429,2 2 639,9 5 255,0 4 669,8
Driftskostnader 297,2 375,1 505,3 377,5 1 410,7 2 647,9 5 022,8 4 462,1
Vareforbruk 150,7 184,9 315,3 180,5 927,7 996,6 2 644,1 3 151,2
Lønnskostnader 57,9 73,8 88,7 83,4 117,0 181,4 299,6 264,5
Andre driftskostnader 81,9 107,9 93,2 105,8 352,3 1 432,7 2 029,0 1 001,2
Ordinære avskrivninger 6,7 8,4 8,0 7,9 13,7 37,3 50,0 45,2
Driftsresultat 3,9 5,6 -2,3 1,4 18,5 -8,0 232,2 207,7
Finansinntekter 3,0 2,6 1,9 2,0 22,4 19,4 44,6 42,5
Finanskostnader 8,7 9,4 4,4 4,3 9,5 11,9 75,6 55,9
Resultat av finansielle poster -5,7 -6,8 -2,5 -2,4 12,9 7,5 -31,0 -13,4
Resultat før ekstraordinære poster -1,8 -1,2 -4,8 -1,0 31,4 -0,6 201,3 194,3
Ekstraordinære inntekter 0,1 2,9 3,2 0,7 1,1 0,8 4,7 3,4
Ekstraordinære kostnader 0,2 0,4 0,0 1,7 0,2 13,3 1,4 10,6
Resultat av ekstraordinære poster -0,1 2,5 3,1 -0,9 0,9 -12,5 3,2 -7,1
Resultat før skattekostnad -1,9 1,4 -1,7 -1,9 32,3 -13,0 204,5 187,2
Skattekostnad 1,1 1,9 1,0 0,8 16,3 9,9 52,4 53,9
Årsoverskudd -3,0 -0,5 -2,7 -2,7 16,0 -23,0 152,1 133,3
                 
Balanse per 31. desember                
Omløpsmidler 77,3 97,8 94,7 78,3 439,1 456,1 1 376,1 1 214,3
Anleggsmidler 121,0 136,2 71,9 89,3 145,5 114,1 684,0 901,8
Sum eiendeler 198,3 234,0 166,6 167,7 584,6 570,3 2 060,1 2 116,1
Kortsiktig gjeld 62,2 86,3 82,4 71,2 346,9 350,5 1 433,5 1 182,0
Langsiktig gjeld 116,5 120,4 57,1 65,0 46,6 55,6 127,7 455,8
Egenkapital 19,6 27,3 27,1 31,4 191,1 164,2 498,9 478,4
Sum gjeld og egenkapital 198,3 234,0 166,6 167,7 584,6 570,3 2 060,1 2 116,1
                 
Nøkkeltall                
Antall foretak 58,0 111,0 124,0 125,0 119,0 160,0 182,0 201,0
Totalrentabilitet. Prosent 3,5 3,5 -0,2 2,0 7,0 2,0 13,4 11,8
Egenkapitalrentabilitet. Prosen -14,8 -11,4 -21,4 -5,6 7,9 -6,4 29,8 29,4
Resultatgrad. Prosent 2,3 2,2 -0,1 0,9 2,9 0,4 5,3 5,4
Kapitalens omløpshastighet 1,5 1,6 3,0 2,3 2,4 4,6 2,6 2,2
Netto resultatgrad. Prosent -1,0 -0,8 -1,2 -0,5 1,1 -0,4 2,8 3,0
Driftsmargin. Prosent 1,3 1,5 -0,5 0,4 1,3 -0,3 4,4 4,4
Rentedekningsgrad 0,8 0,9 -0,1 0,8 4,3 0,9 3,7 4,5
Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent 7,6 4,9 7,4 4,2 15,8 18,5 -2,8 1,5
Finansieringsgrad 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 1,1 1,0
Likviditetsgrad 1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,0 1,0
Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 34,8 41,8 59,1 52,3 88,2 86,3 91,8 72,2
Egenkapitalandel per 31. desember. Prosent 9,9 11,7 16,3 18,7 32,7 28,8 24,2 22,6
Gjeldsgrad 9,1 7,6 5,1 4,3 2,1 2,5 3,1 3,4

Standardtegn i tabeller