Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

3 Nøkkeltall for aksjeselskaper 2009-2011
  2009 2010 20117
Driftsmargin. Prosent 1 10,7 12,1 15,0
Resultatgrad. Prosent 2 15,3 17,5 15,2
Totalrentabilitet. Prosent 3 9,0 9,7 8,6
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 4 10,6 12,2 8,9
Egenkapitalandel. Prosent 5 41,0 41,8 40,4
Likviditetsgrad 6 1,19 1,17 0,93
       
Antall foretak  199 665  203 509  196 222
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
4  Ordinært resultat i prosent av egenkapital pr 31. desember.
5  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
6  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.
7  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller