Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

3 Nøkkeltall for aksjeselskaper. 2008-2010
  2008 2009 2010*
Driftsmargin. Prosent1 13,7 10,7 13,4
Resultatgrad. Prosent2 12,2 15,3 17,6
Totalrentabilitet. Prosent3 8,8 9,0 9,4
Egenkapitalrentabilitet. Prosent4 6,3 10,6 12,1
Egenkapitalandel. Prosent5 37,5 41,0 40,9
Likviditetsgrad6 1,10 1,19 1,10
       
Antall foretak  200 006  199 665  195 487
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4  Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.

Standardtegn i tabeller