Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

3 Nøkkeltall for aksjeselskaper 2008-2010
  2008 2009 2010
Driftsmargin. Prosent 1 13,7 10,7 12,1
Resultatgrad. Prosent 2 12,2 15,3 17,5
Totalrentabilitet. Prosent 3 8,8 9,0 9,7
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 4 6,3 10,6 12,2
Egenkapitalandel. Prosent 5 37,5 41,0 41,8
Likviditetsgrad 6 1,10 1,19 1,17
       
Antall foretak  200 006  199 665  203 509
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
4  Ordinært resultat i prosent av egenkapital pr 31. desember.
5  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
6  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.

Standardtegn i tabeller