Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

3 Nøkkeltall for aksjeselskaper 2007-2009
  2007 2008 20097
Driftsmargin. Prosent 1 13,4 13,7 11,9
Resultatgrad. Prosent 2 22,0 12,2 15,5
Totalrentabilitet. Prosent 3 13,6 8,8 8,7
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 4 18,8 6,3 10,5
Egenkapitalandel. Prosent 5 40,9 37,5 40,2
Likviditetsgrad 6 1,20 1,10 1,10
       
Antall foretak  193 224  200 006  176 832
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember
4  Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember
5  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember
6  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember
7  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller