Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle selskaper

3 Nøkkeltall for aksjeselskaper 2007-2008
  2007 2008
Driftsmargin. Prosent 1 13,4 13,7
Resultatgrad. Prosent 2 22,0 12,2
Totalrentabilitet. Prosent 3 13,6 8,8
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 4 18,8 6,3
Egenkapitalandel. Prosent 5 40,9 37,5
Likviditetsgrad 6 1,20 1,10
     
Antall foretak  193 224  200 006
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4  Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.

Standardtegn i tabeller