Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

11 Likviditetsgrad2
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
Informasjonssektoren 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 11,0 1,1 1,0 1,0
IKT-sektoren 1,3 1,2 1,2 0,9 0,9 11,0 1,0 0,9 1,0
IKT-Industri 1,6 1,4 1,7 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 1,8
IKT-Varehandel1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 11,1 1,1 1,0 1,1
Telekommunikasjon 1,1 0,9 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7
IKT-konsulentvirksomhet 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5
Innholdssektoren 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9
Forlagsvirksomhet 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 0,8
Informasjonstjenester 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Radio og fjernsyn 1,0 1,0 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3
Film og video 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2
1  Denne næringen er definert som en del av IKT-konsulentvirksomhet av OECD, men vil antakelig inngå som en del av innholdssektoren i 2007, se om statistikken.
2  Likviditetsgrad= Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.

Standardtegn i tabeller