Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

10 Egenkapitalandel. Prosent2
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 37,6 37,9 36,7 35,3 35,2 36,3 36,8 39,2 41,2
Informasjonssektoren 34,1 39,6 39,0 35,7 32,1 136,3 38,8 40,1 39,9
IKT-sektoren 33,3 39,9 39,2 35,5 33,0 136,6 39,3 39,5 39,7
IKT-Industri 45,8 45,4 45,0 43,4 46,9 44,4 46,6 44,9 47,0
IKT-Varehandel1 26,1 32,3 36,3 31,6 30,0 131,5 33,5 29,3 33,7
Telekommunikasjon 30,4 40,1 37,7 33,4 29,7 34,8 37,7 37,7 38,5
IKT-konsulentvirksomhet 35,5 42,7 46,2 43,2 41,0 42,3 46,2 48,5 42,5
Innholdssektoren 37,0 38,4 37,3 36,6 35,2 34,8 36,3 42,8 41,0
Forlagsvirksomhet 41,2 42,4 40,5 39,5 36,5 36,4 38,7 46,0 42,5
Informasjonstjenester 27,4 23,2 25,2 27,3 22,3 21,0 21,1 27,2 29,3
Radio og fjernsyn 38,3 43,1 43,8 40,9 45,4 42,4 38,4 41,2 44,5
Film og video 9,9 16,5 20,6 20,6 21,7 20,3 18,3 18,3 19,1
1  Avgrensningen av IKT-varhendel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.
2  Egenkapitalandel= Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.

Standardtegn i tabeller