Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

9 Totalkapitalens omløpshastighet2
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Informasjonssektoren 1,2 0,9 0,6 0,6 0,6 10,5 0,5 0,5 0,4
IKT-sektoren 1,2 0,9 0,5 0,5 0,6 10,5 0,5 0,5 0,4
IKT-Industri 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 0,7 0,8 0,8 0,7
IKT-Varehandel1 2,2 2,1 1,7 1,8 1,8 11,7 1,9 1,7 1,7
Telekommunikasjon 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
IKT-konsulentvirksomhet 1,4 1,2 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7
Innholdssektoren 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Forlagsvirksomhet 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Informasjonstjenester 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 1,6
Radio og fjernsyn 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2
Film og video 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3 1,2 1,3
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.
2  Totalkapitalens omløpshastighet= Driftsinntektene dividert på summen av gjeld og egenkapital per 31. desember.

Standardtegn i tabeller