Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

8 Egenkapitalrentabilitet. Prosent2, 3
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 7,0 7,8 8,2 6,6 4,5 8,6 15,5 19,7 20,5
Informasjonssektoren 13,7 10,5 0,8 -7,8 -15,7 19,7 12,5 11,6 15,2
IKT-sektoren 15,0 10,2 -0,6 -9,5 -20,0 19,1 12,4 11,5 13,9
IKT-Industri 14,1 8,1 6,3 3,5 -5,1 7,8 9,7 15,5 12,2
IKT-Varehandel1 14,8 3,4 -26,1 -22,7 -5,7 1-11,0 2,5 -2,5 10,7
Telekommunikasjoner 21,8 14,2 6,8 -3,2 -25,6 12,8 15,0 12,5 14,8
IKT-konsulentvirksomhet 1,6 4,2 -19,2 -36,1 -19,3 2,3 5,4 8,2 12,0
Innholdssektoren 9,7 11,7 13,1 5,7 7,7 12,7 12,8 12,3 21,3
Forlagsvirksomhet 13,7 15,6 18,9 13,9 11,7 15,3 12,4 11,5 22,7
Informasjonstjenester 9,8 4,8 -5,1 -19,0 -29,9 -14,1 16,3 15,5 17,4
Radio og fjernsyn -4,1 -0,6 1,1 -15,2 5,6 9,9 17,2 12,1 8,4
Film og video -59,4 7,8 3,4 5,4 -0,4 15,0 -6,4 42,7 24,5
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.
2  På grunn av endringer i kontoplanen i forbindelse med overgangen til regnskapsloven av 1998, er det brudd i statistikken fra og med regnskapsåret 1999.
3  Egenkapitalrentabilitet= Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.

Standardtegn i tabeller