Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

7 Totalkapitalrentabilitet. Prosent2, 3
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 7,0 6,4 8,3 7,4 6,7 7,7 11,0 13,7 14,6
Informasjonssektoren 8,6 6,4 2,2 -1,0 -3,7 16,2 7,3 6,9 8,3
IKT-sektoren 9,0 6,1 1,4 -1,6 -5,2 16,0 7,5 6,6 7,6
IKT-Industri 11,0 5,2 5,2 3,4 0,1 6,5 7,3 9,9 8,7
IKT-Varehandel1 7,9 3,9 -7,6 -4,4 2,2 1-0,9 4,8 2,0 6,4
Telekommunikasjoner 10,3 7,3 4,2 0,8 -6,5 7,3 8,0 6,6 7,7
IKT-konsulentvirksomhet 4,7 4,9 -7,8 -15,1 -7,5 2,5 5,8 6,0 7,1
Innholdssektoren 7,1 7,6 8,2 4,4 5,5 7,5 6,8 8,2 11,4
Forlagsvirksomhet 8,8 9,9 11,1 8,2 7,4 8,8 7,0 8,4 12,4
Informasjonstjenester 8,2 4,1 1,7 -3,3 -4,3 -0,5 6,5 6,5 7,6
Radio og fjernsyn 1,6 2,4 3,6 -5,9 3,1 6,2 7,3 6,9 5,7
Film og video -2,3 4,4 4,3 4,4 3,6 6,9 2,1 10,6 7,6
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.
2  På grunn av endringer i kontoplanen i forbindelse med overgangen til regnskapsloven av 1998, er det brudd i statistikken fra og med regnskapsåret 1999.
3  Totalkapitalrentabilitet= Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.

Standardtegn i tabeller